Hoppa till sidans innehåll

Jujutsu Kais årsmöte

07 JUN 2018 08:56
Protokollet från Jujutsu Kais årsmöte.
  • Skapad: 07 JUN 2018 08:56

PROTOKOLL nr 1 2018
– fört vid styrelsemöte med Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse 2018-01-26 i Uppsala
Närvarande: Hans Greger (ordförande), Bertil Bergdahl (kassör), Emelie Schildt (sekreterare),
Sara Markstedt (ledamot) och Jens Wallström (ledamot).
Anmäld frånvaro: Ola Johanson (vice ordförande), Tobias Back (ledamot),
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av protokollförare samt justerare
Emelie Schildt valdes till protokollförare, och Sara Markstedt valdes att justera protokollet.
§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4 Föregående protokoll
Protokoll nr 6 – 2017 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 Genomgång av ej utförda beslut
Punkten bordläggs till nästa möte.
§ 6 Ekonomi dagsläget. Chekkredit
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget som är bra. Checkkrediten utnyttjas inte.
§ 7 Budget 2018
Styrelsen gick igenom budgetförslag framlagt av ordförande och kassör. Budgeten godkändes
av styrelsen
§ 8 Hemsidan
Styrelsen diskuterade eventuella förändringar av hemsidan och införande av ex ”Styrelsen informerar”
och ”Hänt i förbundet”
§ 9 Sommarläger 2018
Styrelsen jobbar aktivt med att hitta en lämplig plats för sommarlägret. Oxelösund är inte längre
en lösning, Tobias Back har fått i uppgift att undersöka om sommarlägret kan hållas i Köping
sommaren 2018
§ 10 Arbetsplan 2018
Arbetsplanen för styrelsen under 2018 kommer att bestå av fyra (4) punkter
- Projektmedel
I kommande budget är en summa pengar undansatta som klubbar kan söka för att genomföra
projekt som kanske inte är ekonomiskt bärande. Detta som ett extra stöd för klubbarna ute i
landet.
- Implementering av likabehandlingsplan
Styrelsen ska arbeta med samt hjälpa klubbar att implementera den likabehandlingsplan som
tidigare har tagits fram och godkänts av årsmötet
- Digital utveckling inför systemrevidering
Då tekniken går framåt hela tiden vill styrelsen att förbundet följer med och ska tänka digitalt i
samband med systemrevideringen
- Verksamhetsutveckling
Styrelsen kommer tillsammans med Stilchefen och tekniska komitten arbeta med hur verksamheten
ska utvecklas.
§ 11 Kommande möten
Eventuellt hålls ett möte via Skype om vi har anledning att diskutera sommarläger, och därefter
är styrelsemöte i Linköping i samband med påsklägret.
§ 12 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet: Justerare: Ordförande:
________________ _______________ _______________

 

 

PROTOKOLL nr 2 2018 Sid 1(2)
– fört vid styrelsemöte med Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse 2018-04-19 via Skype.
Närvarande: Hans Greger (ordförande), Ola Johanson (vice ordförande), Bertil Bergdahl
(kassör), Emelie Schildt (sekreterare), William Jansson (ledamot) och Sara Markstedt
(ledamot). Ej närvarande: Tobias Back (ledamot) hade anmält förhinder. Ordföranden
deltog från § 16 och framåt.
§ 13 Mötets öppnande
Vice ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 14 Val av protokollförare samt justerare
Ola Johanson valdes till protokollförare, och William Jansson valdes att justera
protokollet.
§ 15 Föregående protokoll
Protokoll nr 1 – 2018 godkändes och lades till handlingarna.
§ 16 Ekonomi
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget som är bra. Checkkrediten utnyttjas inte.
§ 17 Tecknings- och attesträtt
Styrelsen beslutade att kassören Bertil Bergdahl och ordföranden Hans Greger var för sig
skall ha teckningsrätt för Svenska Ju-jutsuförbundet. Teckningsrätten gäller för samtliga
bank- och postärenden samt firma. Bertil Bergdahl och Hans Greger har dessutom
förbundets attesträtt. Vid avtalstecknande sker detta med ordförande och kassör i
förening.
§ 18 Sommarläger 2018
Styrelsen beslutade att förlägga årets sommarläger för barn och vuxna till Nybro, där
Nybro JJK genomför lägret i förbundets regi. För detta utgår 10 arbetsdagar som arvode.
Lägerpriset fastställs till 1.500 kr för de fem lägerdagarna. För barn inkluderas
helpension, och det andra och tredje barnet i samma familj betalar 1.000 kr. För vuxna
inkluderar lägerpriset frukost, men det går att köpa till helpension för ytterligare 500 kr.
För vuxna kommer dygnspriset att vara 400 kr, exempelvis 800 kr för deltagande lördag
och söndag.
§ 19 Rapport från Påsklägret
Påsklägret hade i år 219 deltagare vilket var en minskning med 12 personer mot
föregående år. Det motsvarar ändå cirka 10 procent av förbundets vuxna medlemmar,
vilket får anses som bra. Det var bra fart i grupperna, och det hölls även en stiltävling.

Sid 2(2)

§ 20 Inval av ny klubb
Styrelsen beslutade att välja in Limhamns Brottarklubbs Ju-jutsusektion som ny medlem i
förbundet. Emil Andersson som är 2 Dan och A-instruktör kommer ansvara för träningen.
§ 21 Ju-jutsu Klassiker
Påsklägret var första tillfället för deltagande i Ju-jutsu Klassikern. Namn samlades in på
de som ville vara med, och Emelie kommer att skicka ut deltagarkort till dessa så snart de
är tryckta.
§ 22 Norrlandslägret
Styrelsen beslutade att förlägga årets Norrlandsläger i Umeå. Styrelsen uppdrar åt Umeå
BK att i förbundets regi genomföra lägret. För detta utgår 7 arbetsdagar som arvode.
§ 23 Utträde ur TAFISA
Förbundet har under några år varit medlem i TAFISA, som är ett internationellt förbund
för breddidrott. Då vi inte deltar i deras aktiviteter eller ser några andra fördelar med
medlemskapet beslutar styrelsen att begära utträde ur denna organisation.
§ 24 Kommande möten
Nästa möte kommer att hållas i Uppsala fredag den 24 augusti. Styrelsen kan vid behov
hålla möte via Skype om behov skulle uppstå tidigare.
§ 25 Mötets avslutande
Förbundsordföranden framförde ett tack till avgångna ledamoten Jens Wallström för hans
tid i styrelsen och hälsade den nya ledamoten William Jansson välkommen till styrelsen.
Vice ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justerare: Ordförande:
________________ _______________ _______________
Ola Johanson William Jansson Hans Greger

Skribent: Szandra Kövecses de Carvalho
Epost: Adressen Gömd
 
Du hittar oss även på Facebook.
 
Stöd gärna föreningen via SVEA 
på Svenska Spel, tack!
 
LJJF Logo

Postadress:
Lunds Ju-jutsuförening - Budo och Kampsport
Szandra Kövecses de Carvalho, Dag Hammarskjölds väg 5I
22464 Lund

Besöksadress:
Budokan, Klosterängsvägen 15
22647 Lund

Kontakt:
Tel: 0721792183
E-post: This is a mailto link

Se all info