Avgifter

AVGIFTER

MEDLEMS-OCH TRÄNINGSAVGIFTER

 • Alla i barngruppen 700 kr/termin
 • Alla i vuxengruppen 1050 kr/termin
 • Instruktörer och styrelsemedlemmar 800 kr/termin
 • Medlemmar från andra ju-jutsukai klubbar som gästtränar på regelbunden basis (>10 pass/termin) uppmanas att betala stödmedlemsavgift, dvs 400 kr/termin.


Betalnings görs till PlusGiro 136356-3 Ange namn och personnummer på medlem inbetalningen avser.

GRADERINGSAVGIFTER

Graderingsavgifter betalas vid graderingen.


 • Barn/mongradering
  100 kr (150 kr inklusive bälte)
 • Vuxen/kyugradering
  200 kr (250 kr inklusive bälte)

 

För att man ska få ett bälte måste man föranmäla vilken längd man vill ha på bältet.


Ett Ju-jutsupass är obligatoriskt för alla över 13 år. Det kräver 2 passfoton och kostar 150 kr.


Barnens motsvarighet, Monpasset, ingår i graderingsavgiften.

ÖVRIGT

 • Dräkt, påk, kniv och övrig träningsmaterial kan införskaffas hos t.ex SBI eller Budo Fitness
 • LJJF tygmärke och SJJF tygmärke kan köpas i dojon från ordföranden